KAM Coördinator Installatietechniek

Beschrijving

Wat is jouw uitdaging?

Je bent als KAM coördinator niet alleen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de instandhouding hiervan, maar ook voor het verder uitbouwen van de BRL6000-21.

Je treedt zowel intern als extern op als vertegenwoordiger en houdt contact met de certificerende instanties.

Daarnaast ben je toekomstgericht en leeft richtlijnen, procedures na die betrekking hebben op BRL6000-21 kwaliteitszorgsystemen, VCA en het personeelshandboek.

Dit zijn onder andere je verantwoordelijkheden:

  • Opstellen, monitoren en coördineren van activiteiten die leiden tot het behoud of verkrijgen van de benodigde certificeringen (ISO 9001, ISO 14001, VCA**, BRL 6000, Scios, F-gassen)
  • Organiseren en structureren van Toolbox meetings. Melden, registreren, onderzoeken en follow-up bij werkplekinspecties, klachten, kwaliteits- en milieubijeenkomsten en (bijna) ongevallen meldingen
  • Plannen, bewaken, uitvoeren van interne en begeleiden van externe audits en rapporteren aan management en directie. Plannen, begeleiden en bewaken van de RI&E bij de werkmaatschappijen
  • Periodiek evalueren van geregistreerde tekortkomingen, bevindingen rapporteren aan management en directie
  • Rapporteren over functioneren van het managementsysteem, ter beoordeling van en als basis voor verbetering
  • Uitvoering geven aan de rapportages: Beleid, Doelstellingen, Actieplan, KPI’s, management review klantgerichtheid/klanttevredenheid
  • Opvolgen van/initiëren van corrigerende en preventieve maatregelen, ontwikkelen en bijhouden van een administratie ten behoeve van alle kwaliteitsregistraties

Solliciteer nu!


Terug

© Copyright Heating Service B.V.