FAQ

Centrale verwarming

Hoe kan ik mijn cv resetten?
Dit kunt u terug vinden in de handleiding van uw cv-ketel

Mijn cv-ketel geeft een storing aan.
In geval van een storing kunt u eest zelf de volgende punten nalopen.

  • Brandt de waakvlam? (bij een oude ketel)
  • Staat de gaskraan open?
  • Zit de stekker in het stopcontact?
  • Staat er spanning op het stopcontact?
  • Staan de knoppen van de radiatoren open?
  • Staat de thermostaat goed ingesteld?
  • Indien uw ketel een resetknop heeft, ketel resetten.
  • Is de waterdruk van de ketel tussen de 1,5 en 2 bar? Mocht dit niet zo zijn, dan dient u de installatie bij te vullen en eventueel te ontluchten.
  • Maakt uw cv-installatie een borrelend geluid? Dan dient u de cv-installatie te ontluchten en eventueel bij te vullen.

Indien bovenstaande punten niet van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen. Wij willen dan wel graag de storingscode weten.

Hoe kan ik mijn cv-installatie ontluchten en bijvullen?
Klik hier voor een instructie-filmpje

De radiator blijft koud, ook na het ontluchten.
Wanneer een oudere radiatorthermostaat voor lange tijd niet is gebruikt kan het voorkomen dat het materiaal dat in het water zit zich is gaan afzetten op de spindel van de radiatorafsluiter. Hierdoor kan deze vast blijven zitten. Bij nieuwe radiatorthermostaten komt dit probleem niet voor doordat hierbij gebruikt is gemaakt van moderne kunststof materialen en er speciale voorzieningen zijn toegepast.

Het probleem kan opgelost worden door de sensor van de radiatorthermostaat te verwijderen. Nadat u deze heeft verwijderd drukt u zachtjes de spindel (het pinnetje) die uit de radiatorafsluiter steekt naar binnen (nooit trekken!). De spindel moet 2 à 3 mm kunnen bewegen, anders zit die vast. Wanneer dit het geval is kunt u dat oplossen door zachtjes tegen de zijnkant te slaan. Meestal wordt de spindel op deze manier weer vrij gemaakt. Wanneer de spindel weer vrij beweegt kunt u de sensor terug plaatsen.

Wanneer het bovenstaande niet werkt, kunt u het beste contact met ons opnemen.

Het bovenste gedeelte van de radiator blijft koud
Theoretisch gezien zou een cv-installatie enkel water moeten bevatten. Maar in de praktijk komt het voor dat er heel langzaam lucht in de installatie terecht komt. Doordat lucht lichter is dan water trekt dit naar boven met als gevolg dat er aan de bovenkant van de radiator geen warm water kan komen. Hierdoor kan er op die plek ook geen warmte af worden gegeven en blijft het bovenste gedeelte dus koud.

Dit kunt u oplossen door de radiator en nog beter de hele cv-installatie te ontluchten. En daarna, indien nodig, bij te vullen.

Het onderste gedeelte van de radiator blijft koud / de radiator is lauw.
Wanneer de gewenste kamertemperatuur bijna is bereikt laat de radiatorthermostaat slecht een beperkte hoeveelheid water door de radiator stromen. Dit water kan snel afkoelen waardoor de radiator slechts voor een deel warm wordt.

Mijn cv-ketel heeft lekkage.
Wanneer het water buiten de ketel vandaan komt, kan het zijn dat de siphon van de cv-ketel verstopt zit. Dit kan verholpen worden door de siphon onder de kraan goed schoon te maken.

Wanneer het water uit de cv-ketel loopt dient u contact met ons op te nemen.

De radiator blijft warm terwijl de ingestelde temperatuur al is bereikt.
In het binnenwerk van de radiatorafsluiter zit een ribberen kegel en een klepzitting die de waterstroom door de radiator moeten afsluiten. Het is mogelijk dat in het rubber van de kegel, metaaldeeltjes van de installatiewerkzaamheden zijn blijven steken. Ook is het mogelijk dat er vervuiling van de cv-installatie is opgehoopt tussen de kegel en de zitting. Hierdoor kan het zo zijn dat waneer de ingestelde temperatuur is bereikt, de radiatorthermostaat wil afsluiten, maar dat dit niet kan door deze vervuiling. Hierdoor blijft de radiator warm aanvoelen.

Wij adviseren u om contact met ons op te nemen wanneer dit probleem zich voordoet.

Mijn gasverbruik is zo hoog (nieuwbouw-woning), hoe kan dit?
In het eerste jaar zit er nog veel ‘bouwvocht’ in de muren, vloeren en plafonds van een nieuwbouw-woning. Wij adviseren u dan ook om uw woning het eerste jaar goed te ventileren. Na het eerste jaar zal het gasverbruik aanzienlijk dalen.

Waar kan ik de waterdruk van de cv-installatie aflezen?
Dit kunt u op de cv-ketel zelf aflezen, in de handleiding van de cv-ketel kunt u vinden waar op de ketel u dit kunt aflezen. Het is ook mogelijk dat u een bijpassende kamerthermostaat heeft, heel vaak kunt u ook hier de waterdruk van de cv-installatie aflezen.


Mechanische ventilatie

Wat doet een WTW-unit?
Een WTW-unit zorgt voor het afzuigen van vocht en kookluchtjes. Daarnaast zorgt het voor een constante ventilatie van uw huis.

Wanneer moet de filters in de WTW gereinigd of vervangen worden?
Wij adviseren u om de filters in het balansventilatiesysteem ieder half jaar te vervangen en tussendoor te reinigen. Bij een nieuw huis adviseren wij om de filters de eerste paar maanden regelmatig te reinigen of ter vervangen omdat het bouwstof ervoor zorgt dat de filters eerder vervuild raken.

Kan ik mijn wasemkap aansluiten op het ventilatiesysteem?
Nee, een normale wasemkap kan niet op een ventilatiesysteem aangesloten worden. Motorloze wasemkappen kunnen dat wel.

Mag ik de ramen in een huis met WTW openzetten om te ventileren?
Ja, dat mag. Maar dat hoeft niet. De WTW zorgt voor continue ventilatie. In de zomer kunt u natuurlijk de ramen open zetten om extra te ventileren. Maar wanneer u dit in de winter doet kost dit extra energie en gaat de werking van de WTW verloren.

In welke stand kan ik het beste ventileren?
Wanneer u een WTW in uw huis heeft, dan bevindt zich in de keuken meestal een drie standenschakelaar. Hiermee kunt u de hoeveelheid ventilatie in uw huis regelen. Heeft u een motorloze wasemkap in uw woning, dan kunt u hiermee de ventilatie inschakelen.

De drie standeschakelaar kutn u als volgt instellen:
Stand 1: laag. Bij afwezigheid.
Stand 2: midden. Overdag bij de aanwezigheid van één of meerdere personen.
Stand 3: hoog. Deze stand kunt u het beste inschakelen tijdens het koken, douchen of baden. Hierdoor kunnen vocht en kookluchtjes zo optimaal mogelijk afgevoerd worden.

Wij adviseren u om de ventilator na het koken, douchen en baden nog ongeveer 15 tot 30 minuten op de hoge stand te laten staan. Dit zorgt ervoor dat alle waterdamp afgevoerd is. Dat is beter voor uw comfort en uw gezondheid. Zet het ventilatiesysteem nooit meteen uit!

Wat kan er gedaan worden tegen het geluid?
De hoeveelheid geluid die de WTW maakt kan liggen aan de plaats waar deze geïnstalleerd is. Wanneer deze in een opstelruimte in geplaatst, dan maakt dit minder geluid dan wanneer hij bijvoorbeeld boven een trapgat hangt. U zou de plaats waar uw unit hangt kunnen aftimmeren. Hou er wel rekening mee dat de unit bereikbaar blijft. Het geluid kan ook bij de ventielen (ronde roosters in het plafond) vandaan komen. Wanneer dit zo is kunt u contact met ons openemen, dan kunnen wij komen kijken of het systeem wel goed ingeregeld is.

Het kan ook zijn dat het geluid wordt veroorzaakt door vervuilde filters. Zorg ervoor dat de filters regelmatig worden schoongemaakt, dit voorkomt overlast. Mocht u nu nog steeds last houden van het geluid, neem dan contact met ons op.


Vloerverwarming

Hoe hoog moet ik de ketelwatertemperatuur van mijn CV ketel instellen?
Bij een meng-unit of een hoog temperatuur systeem, dit zijn vrijwel alle vloerverwarmingsverdelers met circulatiepomp, is dit minimaal 60°C.

Bij een LT-unit of een laag temperatuur systeem, dit zijn vrijwel alle vloerverwarmingsverdelers zonder circulatiepomp, is dit maximaal 50°C.

Hoelang duurt het voordat een vloer op zijn warmst is?
Een ingefreesde vloer duurt gemiddeld 1,5 uur om op zijn warmst te worden. Een vloer die gebonden is op staalmat doet daar gemiddeld 2,5 uur over. Dit zijn gemiddelde tijden en kunnen dus verschillen. Dit is afhankelijk van de dikte van de dekvloer.

Hoe kan ik mijn vloerverwarmingsinstallatie bijvullen?
De vloerverwamingsinstallatie met uitzondering van een gescheiden systeem, dit zijn verdelers met een circulatiepomp en een warmtewisselaar en eigen expansievat, hoeven niet afzonderlijk te worden bijgevuld. Dit gebeurd namelijk via de CV installatie. Indien het wel een gescheiden systeem is, dit zijn verdelers met een circulatiepomp en een warmtewisselaar en eigen expansievat, dan dienen deze wel afzonderlijk te worden bijgevuld. Hierbij bevindt zich de vulkraan van de vloerverwarmingsinstallatie op de verdeler. Verwijder de stekker van de circulatiepomp uit het stopcontact. Sluit de vulslang aan op de vulkraan en de waterkraan. Laat vooraf de slang vollopen met water. Open de vulkraan en draai langzaam de waterkraan open. Vul tot de druk op de manometer van de verdeler 1,8 bar aangeeft. Draai de waterkraan en de vulkraan dicht. Verwijder de vulslang, let op het water wat uit de slang kan stromen.

Als ik vloerverwarming heb, is het dan nog nodig om de radiatoren te laten zitten of te laten aanleggen?
Dat ligt eraan. Wanneer het om hoofdverwarming gaat, is het niet nodig om nog radiatoren te hebben want een hoofdverwarmingssysteem is uitstekend in staat om de kamers goed en gelijkmatig te verwarmen. In het geval van bijverwarming moeten de radiatoren wel blijven zitten. bijverwarming dient als ondersteuning van de huidige manier van verwarmen.

Is parket te combineren met vloerverwarming?
Ja dat kan, mits het parket hiervoor geschikt is. Dan is het te combineren met vloerverwarming zowel als bijverwarming als hoofdverwarming.

Mijn vloerverwarming doet dienst als koeling. Kan ik hier ook parket op toepassen?
Dat kan, er moet echter de zekerheid bestaan dat er geen condens onder het parket kan ontstaan. Dit kan voorkomen worden met behulp van een condensvoeler, die de koelinstallatie uitschakelt.

Moet het parket op de vloer gelijmd worden?
Dit hangt af van het advies van de parketleverancier / -fabrikant. Voor de warmteoverdracht is het wel beter maar niet perse noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat de dekvloer vlak is zodat er een goed contact is tussen de dekvloer en het parket. u kunt het parket niet vast spijkeren i.v.m. het mogelijk beschadigen van de verwarmingsleidingen in de vloer.

Moet ik als ik parket wil hebben met vloerverwarming als hoofdverwarming toch nog één of meerdere radiatoren bijplaatsen?
Door de goede isolatie in de huidige nieuwbouw is dit meestal niet nodig. Maar wanneer u aan ons doorgeeft welk parket er op de vloer komt, kunnen wij de Rc-waarde opzoeken en een nauwkeurige berekening voor u maken. Dit doen wij kosteloos en vrijblijvend voor u.

Wat is de beste temperatuur om mijn kamerthermostaat gedurende de nachtperiode of tijdens mijn afwezigheid in te stellen?
Wij adviseren u de nachttemperatuur maximaal 1 à 2 graden lager in te stellen. Dit levert het meeste comfort op en kost minder energie om de woning weer op te warmen.

Waaraan moet de dekvloer, bij vloerverwarming voldoen?
De vloer moet droog, voldoende vlak en sterk zijn. Wanneer de vloer niet sterk genoeg is kan het gelijmde parket los komen te liggen. Wanneer u pakket wilt gaan leggen op een nieuwe vloer dient de vloerverwarming minimaal twee weken in bedrijf te zijn om de vloer voldoende te drogen.

Wat is het opstookprotocol na het plaatsen van de parketvloer?
Tijdens het plaatsen van de vloer dient de afwerkvloer tussen de 15° C tot 18° C te zijn (de temperatuur van het water is dan circa 20 graden). Deze temperatuur vervolgens 5 dagen na het leggen aanhouden, waarna een start kan worden gemaakt met het langzaam opvoeren van de temperatuur (1° C à 2° C per dag) tot u de gewenste of maximaal toelaatbare instroomtemperatuur van het water van 45 ° C heeft bereikt. Is het stookseizoen voorbij, dan kunt u de temperatuur weer zeer geleidelijk afbouwen.